Ochrona środowiska Wieszowa 2008

Widok na stary nasyp kolejowy w Wieszowie- miejsce spacerów wieszowian w popularnych "remizkach" od wielu dziesięcioleci. Na zdjęciach dokonania osób z elementarnym brakiem kultury i szacunku dla naszego środowiska. Kary za tego typu niszczenie

Album info

Popular tags